Τα διάτομα ως εργαλείο βιοπαρακολούθησης των ποταμών: παραδοσιακή και καινοτόμος προσέγγιση

Νοέ 23, 2021 | Άρθρα

Τα διάτομα είναι μικροσκοπικοί, μονοκύτταροι οργανισμοί, που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν και αποτελούν την πολυπληθέστερη ομάδα των μικροφυκών (microalgae). Λόγω της ευρύτατης εξάπλωσής τους σε ποικίλα υδάτινα περιβάλλοντα έχουν εδραιωθεί ως δείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται ως δείκτες ποιότητας, τόσο σε εσωτερικά ύδατα (ποτάμια) με τη χρήση ειδών που αναπτύσσονται σε πέτρες (επιλιθικά), όσο και πλαγκτονικών ειδών σε λίμνες και παράκτια ύδατα.

Δείτε ολόκρηρο το άρθρο:

Τα διάτομα ως εργαλείο βιοπαρακολούθησης των ποταμών