Συμμετοχή ομάδας νέων YWP Cyprus στη Βραδιά του Ερευνητή 2023

Φεβ 28, 2024 | Ειδήσεις, Ενημερώσεις

Στις 29/9/2023 η ομάδα των νέων YWP Cyprus συμμετείχε στη Βραδιά του Ερευνητή με την πιο κάτω δραστηριότητα:

Θέμα: Εξερευνώντας τα Μυστικά του Καθαρού Νερού
Φορείς: Cyprus Young Water Professionals and Water Treatment Laboratory AQUA
Booth: 32
Location: Cyprus State Fair Pavilions A&B, Nicosia

H δραστηριότητα είχε ως στόχο την παρουσίαση των σταδίων που ακολουθούνται σε ένα εργοστάσιο για τον καθαρισμό του πόσιμου νερού, όπως επίσης και διάφορων μεθόδων που χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό των φυσικοχημικών του παραμέτρων. Επίσης, παρουσιάστηκαν διάφορες δράσεις του Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου και ιδιαίτερα της ομάδας των Cyprus Young Water Professionals. Η δραστηριότητα εμπίμπτει στον πυλώνα που αφορά τα Υγιή Εσωτερικά Ύδατα και δίνει έμφαση στην εκπαίδευση του κοινού για θέματα που αφορούν τον καθαρισμό, τη διανομή και την ποιότητα του νερού στο αστικό δίκτυο της Κύπρου. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τη πλατφόρμα επεξεργασίας νερού και ενημερώθηκαν με απλό και διαδραστικό τρόπο για τα διάφορα στάδια.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε βίντεο από την λειτουργία του πιλοτικού που παρουσιάστηκε: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7113587566397784064

Θερμές ευχαριστίες στους Επιστήμονες μας: Nikoletta Tsiarta & Andreas Hadjicosti