Ετήσια Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Υδατικού Συνδέσμου (I.W.A.)

Οκτ 27, 2017

Συμμετοχή του Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου (Cyprus Water Association) στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Υδατικού Συνδέσμου (I.W.A.) στην Πράγα, Τσεχίας, στις 23 Σεπτεμβρίου 2017

Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Corinthia της Πράγας, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Υδατικού Συνδέσμου (International Water Association – I.W.A.). Η γενική συνέλευση απαρτίζεται από τα κράτη μέλη τα οποία εκπροσωπούνται από τον ένα και μοναδικό διαπιστευμένο από τον I.W.A. σύνδεσμο για κάθε κράτος και αυτοί οι σύνδεσμοι είναι τα Κυβερνώντα Μέλη (Governing Members) του I.W.A. Την Κύπρο εκπροσώπησε για πρώτη φορά ο Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος (Κ.Υ.Σ.) ο οποίος έχει αξιολογηθεί από τον IWA  και ανακηρύχθηκε το 2017 ως το Κυβερνών Μέλος της Κύπρου (Cyprus Governing Member).  Τον K.Υ.Σ. εκπροσώπησε συμμετέχοντας ενεργά στις διαδικασίες ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Πάμπος Χαραλάμπους.

Στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του εκδοτικού οργανισμού (IWA Publishing), της Στρατηγικής Επιτροπής του I.W.A., εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και η Έκθεση Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης και έγιναν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Προέδρου του I.W.A. για τη διετία 2018-2020. Τέλος μετά τις σχετικές παρουσιάσεις των υποψηφίων πόλεων, επελέγη από την ολομέλεια της γενικής συνέλευσης το Τορόντο ως έδρα για το Παγκόσμιο Συνέδριο του 2022 (World Water Congress 2022). Στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ανάδειξης του  νέου προέδρου που προέκυψε από τις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης της 23 Σεπτεμβρίου 2017. Πρόεδρος για την διετία 2018-2020 αναδείχθηκε εκ νέου η Diane d’ Arras από τη Γαλλία.

Στους κύριους άξονες των αναφορών συμπεριλήφθηκαν οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξε ο I.W.A. κατά την τελευταία κρίσιμη διετία στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω συνεχών επαφών με φορείς των Κρατών και της αγοράς, αλλά και μέσω της ενεργούς συμμετοχής σε όλες τις διαβουλεύσεις που σχετίζονται με θέματα του Νερού  και όλων των εμπλεκόμενων τεχνολογιών σε απόλυτη συμφωνία με την ‘Agenda 2030’ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία o I.W.A. έχει πλήρως υιοθετήσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο του I.W.A., απευθυνόμενο στα κυβερνόντα μέλη αναφέρθηκε στη στρατηγική του Συνδέσμου, η οποία στο επίκεντρο της έχει την ανάδειξη του νερού σε στρατηγικής σημασίας υποχρέωση των Κρατών μελών για την ανάπτυξη και ανόρθωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και της κοινωνίας.

Στα πλαίσια της συνέλευσης ο Πρόεδρος του Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου, πραγματοποίησε επαφή γνωριμίας και συνεργασίας με τον κ Νίκο Πετρούλια, Πρόεδρο του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου (H.W.A.), ενώ υπέγραψαν και σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο Συνδέσμων.

Πάμπος Χαραλάμπους
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου