Νέοι Επαγγελματίες Υδάτων Κύπρου

Νέοι Επαγγελματίες Υδάτων Κύπρου (ΝΕΥΚ)


 

u
  • Είσαι φοιτητής ή επαγγελματίας κάτω των 35 ετών;
  • Ενδιαφέρεσαι ή ασχολείσαι στον τομέα των υδάτων;
N

Τότε γίνε μέλος του δικτύου των Cyprus Young Water Professionals (CYWP)!

Το Cyprus Young Water Professionals δημιουργήθηκε μέσω του Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου και είναι το κυπριακό chapter των Emerging Water Leaders Network του Διεθνή Υδατικού Συνδέσμου (International Water Association).

To CYWP έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του νέου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των υδάτων στην Κύπρο και είναι ανοικτό σε άτομα μέχρι και 35 ετών από τον ιδιωτικό, ακαδημαϊκό και δημόσιο τομέα που ασχολούνται στον τομέα των υδάτων και υγρών αποβλήτων.

To CYWP οργανώνει εκπαιδευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις οι οποίες συνεισφέρουν και συμβάλουν στη γνώση, επαγγελματική ανάπτυξη και δικτύωση νέων επαγγελματιών που ασχολούνται με θέματα υδάτων και υγρών αποβλήτων προσφέροντας πηγή πληροφόρησης για σχετικές εκδηλώσεις και επαγγελματικές ευκαιρίες στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Για συμμετοχή στους CYWP στείλε email στο cywp@cwakys.com και ακολούθησε μας στο Facebook https://www.facebook.com/groups/276455819933203/.