Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος

Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος (ΚΥΣ)


Ο Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος (ΚΥΣ) ιδρύθηκε στις 22 Ιουλίου 2017 στη Λεμεσό, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό και αποτελεί την Κυπριακή εκπροσώπηση στο International Water Association (IWA).

Ο Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στα υδατικά θέματα της Κύπρου, στη στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα αυτό καθώς και στην ανάδειξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, τεχνικών και σύγχρονων μεθόδων στους τομείς των υδάτων και υγρών αποβλήτων. Η συνεχιζόμενη ανομβρία και οι εμφανείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους καθιστούν επιτακτική τη συνεργασία και συμβολή όλων των εμπλεκομένων για βέλτιστη και αειφόρο αξιοποίηση και διαχείριση τους.

Ο Σύνδεσμος χρησιμοποιεί την αγγλική επωνυμία Cyprus Water Association (CWA).

Από τις 21 Αυγούστου 2017 είναι Κυβερνών Μέλος (Governing Member) του International Water Association (IWA) και εκπροσωπεί επισήμως την Κύπρο στον IWA.

Για αντίγραφο του καταστατικού του ΚΥΣ πατήστε εδώ.