Έναρξη σειράς σεμιναρίων CyprusWaterTalks

Φεβ 14, 2021 | Ενημερώσεις

Ο Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος (ΚΥΣ) και οι Cyprus Young Water Professionals (CYWP) διοργανώνουν σειρά σεμιναρίων με την ονομασία «CyprusWaterTalks» η οποία θα περιλαμβάνει θέματα διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων στην Κύπρο. Η πρωτοβουλία αυτή θα περιλαμβάνει διαδικτυακές ομιλίες και σεμινάρια που θα καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Υδατικοί πόροι
  2. Ύδρευση
  3. Αποχέτευση
  4. Βρόχινο νερό

Ομιλητές τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό θα παρουσιάζουν σχετικές μελέτες και καινοτόμες προσεγγίσεις και εφαρμογές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται κάθε 2-3 μήνες ξεκινώντας από τον Φεβρουάριο, συνεχίζοντας τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο και θα αποτελούν ετήσια κοινή δραστηριότητα των CYWP και του ΚΥΣ αρχίζοντας από το 2021. Κάθε εκδήλωση θα έχει διάρκεια περίπου 1,5 ώρας κατά την οποία θα παρουσιάζουν προσκεκλημένοι ομιλητές, καθώς και μέλη του ΚΥΣ και των CYWP.

Η σειρά σεμιναρίων «CyprusWaterTalks» στοχεύει να φέρει σε επαφή επαγγελματίες από τον ιδιωτικό, ακαδημαϊκό, ερευνητικό και δημόσιο τομέα με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών για την αειφόρο ανάπτυξη των υδάτων και υγρών αποβλήτων λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.

Αν ενδιαφέρεστε να παρουσιάσετε σε μια από τις εκδηλώσεις του «CyprusWaterTalks» δηλώστε το ενδιαφέρον σας επικοινωνώντας μαζί μας στο cywp@cwakys.com.