Διοίκηση

Διοίκηση


Η Διoίκηση τoυ Σωματείoυ ασκείται από πενταμελές (5) Συμβoύλιo απoτελoύμεvo από τov Πρόεδρo, Γραμματέα, Ταμία και δύο Σύμβουλους, οι οποίοι εκλέγονται ανά τριετία από την Ετήσια Γενική  Συνέλευση.

Τα σημερινά μέλη του Διοικητικόυ Συμβούλιο είναι:

Πάμπος Χαραλάμπους

Πάμπος Χαραλάμπους

Πρόεδρος

Τηλέφωνο: +357 99 612109

Ηλεκτ. Ταχ.: bambos55@gmail.com

Νίκος Νεοκλέους

Νίκος Νεοκλέους

Γραμματέας

Τηλέφωνο: +357 99 687608

Ηλεκ. Ταχ.: nicneocleous@gmail.com

Ντίνος Πουλλής

Ντίνος Πουλλής

Ταμίας

Τηλέφωνο: +357 99 686727

Ηλεκ. Ταχ.: dapoullis@cytanet.com.cy

Παναγιώτης Πασιάς

Παναγιώτης Πασιάς

Μέλος

Τηλέφωνο: +357 99 421603

Ηλεκ. Ταχ.: paspan@cytanet.com.cy

Ηλιάνα Τόφα Χριστίδου

Ηλιάνα Τόφα Χριστίδου

Μέλος

Τηλέφωνο: +357 99 484872

Ηλεκ. Ταχ.:  christidoueliana@gmail.com

Η Ελεγκτική Επιτροπή του Συνδέσμου είναι:

  • Έλενα Φοινικαρίδου
  • Χάρης Κασιουλής
  • Μιχάλης Μιχαήλ