Διοίκηση

Διοίκηση


Η Διoίκηση τoυ Σωματείoυ ασκείται από πενταμελές (5) Συμβoύλιo απoτελoύμεvo από τov Πρόεδρo, Γραμματέα, Ταμία και δύο Σύμβουλους, οι οποίοι εκλέγονται ανά τριετία από την Ετήσια Γενική  Συνέλευση.

Τα σημερινά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (2022-2024)  είναι:

Νίκος Νεοκλέους

Νίκος Νεοκλέους

Πρόεδρος

Τηλέφωνο: +357 99 687608

Ηλεκ. Ταχ.: nicneocleous@gmail.com

Πρόδρομος Λουκαΐδης

Πρόδρομος Λουκαΐδης

Γραμματέας

Τηλέφωνο: +357 99 304444

Ηλεκ. Ταχ.: prod@neroclean.eu

Πάμπος Χαραλάμπους

Πάμπος Χαραλάμπους

Ταμίας

Τηλέφωνο: +357 99 612109

Ηλεκτ. Ταχ.: bambos55@gmail.com

Παναγιώτης Πασιάς

Παναγιώτης Πασιάς

Μέλος

Τηλέφωνο: +357 99 421603

Ηλεκ. Ταχ.: paspan@cytanet.com.cy

Ιάκωβος Παπαϊακώβου

Ιάκωβος Παπαϊακώβου

Μέλος

Τηλέφωνο: +357 99679495

Ηλεκ. Ταχ.: iacpapai@primehome.com

Η Ελεγκτική Επιτροπή του Συνδέσμου είναι:

  • Ηλιάνα Χριστίδου Τόφα
  • Χάρης Κασιουλής
  • Ντίνος Πουλλής