2η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΣΜΟΥ

Ιαν 20, 2020

2η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κ.Υ.Σ.

 

Το Σάββατο 18/01/2020 πραγματοποιήθηκε η 2η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου, στο ξενοδοχείο Κούριο, στη Λεμεσό.

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσεις έγιναν παρουσιάσεις ως ακολούθως:

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η λογοδοσία του Προέδρου του Συνδέσμου  Πάμπου Χαραλάμπους και Ταμειακός Απολογισμός από τον Ταμία Ντίνο Πουλλή, για το έτος 2018  και ακολούθησε συζήτηση και εισηγήσεις για την επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου.

 

Λογοδοσία Προέδρου